Material till ett örhänge:
12 st Diamonduo
6 st Superduo 
6 st 3 mm Firepolished
11/0 seedbeads
15/0 seedbeads
Trä på sex diamonduos och knyt ihop dem till en ring med en dubbelknut. Spara en trådände att fästa tråden med.
Stega upp så tråden kommer ut i ett yttre hål som bilden visar.
Trä på en 11/0, en superduo och en 11/0. Sy genom nästa diamonduo. Repetera varvet runt.
När du sytt varvet runt och den "sista" diamonduon så fortsätt genom en 11/0 och en superduo. Stega upp så du kommer ut genom toppen av en superduo.
Vänd upp och ner på arbetet. Plocka upp en 11/0, en diamonduo och en 11/0.
Sy genom nästa superduo. Se till att diamonduon ligger som på bilden med den släta sidan upp. Repetera varvet runt och dra åt så superduosarna viker sig in mot baksidan.
När du dragit åt och sytt genom den sista superduon så sy genom en 11/0 och en diamonduo och stega upp så du kommer ut genom det yttersta hålet på diamonduon.
Vikin diamonduos och sy ihop dem i mitten. Sy gärna två varv. Stega upp så du kommer ut genom en diamonduo på utkanten och sy genom en 11/0, en superduo och en 11/0.
Trä på 5 st 15/0 och sy genom nästa 11/0, superduo och 11/0. Repetera varvet runt.
När du sytt varvet runt så fortsätt genom 3 st av de första 15/0 du sydde det här varvet.
Vänd på arbetet. Trä på 2 st 15/0 och sy genom en 11/0, en superduo och en 11/0.
Trä på 2 st 15/0 och sy genom tredje (toppen) 15/0 som på bilden. Repetera förra  och denna bildens steg varvet runt. Sluta genom att komma ut genom
en "15/0 topp"
Trä på 2 st 15/0, 1 st 11/0, 1 st fp 3 mm, 1st 11/0 och 2 st 15/0. Sy genom nästa " topp 15/0". Repetera varvet runt. När du sytt varvet runt och kommit ut ur en 15/0 topp så fortsätt genom 2 st 15/0 och en 11/0 i den nya bågen.
Trä på 5 st 15/0 och sy ner i 11/0 pärlan efter 3 mm fp pärlan. Sy genom 5 st 15/0 och en 11/0 så du kommer upp före fp 3 mm pärlan. Repetera detta varvet runt tills du ska göra sista bågen då vi ska lägga till ögla för örhängeskroken.
Trä på 9 st 15/0 och sy ner tillbaka genom den tredje 15/0 från hänget. Trä på 2 st 15/0 och sy genom 11/0 efter 3 mm fp.
Sy genom 5 st 15/0 och 1st 11/0 och upp i de två första 15/0 i den nya bågen. Hoppa över den 3:e 15/0 och sy ner i två 15/0 och 1 st 11/0. Dra åt så den överhoppade 15/0 pärlan "poppar" ut som en spets. Gör den inte det får man ta nålen och dra ut den lite försiktigt. Sy likadant varvet runt , även vid örhängesöglan. Fäst trådarna!
Klart!